Stuur een mail

Events

Nationaal Mestcongres

Arnhem

Doelgroep: producenten (rundvee-, pluimvee-, varkenshouders) en afnemers (akkerbouwers) van mest en belanghebbenden in de keten

Inspiratiedag Klauwgezondheid

Benschop

Doelgroep: melkveehouders, dierenartsen en aanverwante beroepsgroepen

Agrarisch Ondernemer van het Jaar

Maart 2019
Nader te bepalen

Doelgroep: de totale agrarische sector

Inspiratiedag Transitiemanagement

Heelweg

Doelgroep: melkveehouders en aanverwante beroepsgroepen

Agri Duurzaamheidsdag

Nader te bepalen

Doelgroep: boeren, telers, agribusiness en aanverwante beroepsgroepen

Nationale Grasdag

Nader te bepalen

Doelgroep: rundveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en aanverwante beroepsgroepen

Aardappelronde

Nader te bepalen

Doelgroep: akkerbouwers en aanverwante beroepsgroepen

Trekker Sleutel Event

Nader te bepalen

Doelgroep: (chef)monteurs van mechanisatiebedrijven

Aardappelronde

Nader te bepalen

Doelgroep: akkerbouwers en aanverwante doelgroepen